کمیته علمی

دبیر علمی :

دکتر عادل آذر

اعضاء محترم کمیته علمی:

 دکتر محمد رضا مهرگان      

 دکتر احمد جعفرنژاد

 دکتر منصور مومنی

دکتر علی رجب زاده

 دکتر لعیا الفت

دکتر کزازی

دکتر سید حبیب الله میرغفوری              

دکتر دری               

دکتر کوروش پرویزیان

دکتر احمد رضا صیادی

دکتر عزیز عالی ور

دکتر عباس طلوعی               


حامیان کنفرانس

 

کپی رایت

کلیه حقوق این سایت برای انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران محفوظ است

All rights reserved for IMconference Copyright 2016

 

آدرس محل برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت صنعتی 

مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران-

دانشگاه مازندران - گروه مدیریت صنعتی

تلفن : 01135302570

شماره حساب های کنفرانس

شماره حساب : 952102389

شماره کارت : 5859837000111316 

شبا : 560180000000000952102389 IR

بانک تجارت

به نام دومین کنفرانس مدیریت صنعتی