مخاطبین کنفرانس

مخاطبين کنفرانس عبارتند از :

كليه مدیران، معاونين و كارشناسان وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات بيمه اي، موسسات فرهنگی و شركتهاي توليدي و صنعتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به ويژه دانشكده‌ها و پژوهشكده هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد، و اعضاء انجمن‌هاي علمي و تخصصي در زمينه مديريت، حسابداري و اقتصاد.


حامیان کنفرانس

 

کپی رایت

کلیه حقوق این سایت برای انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران محفوظ است

All rights reserved for IMconference Copyright 2016

 

آدرس محل برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت صنعتی 

مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران-

دانشگاه مازندران - گروه مدیریت صنعتی

تلفن : 01135302570

شماره حساب های کنفرانس

شماره حساب : 952102389

شماره کارت : 5859837000111316 

شبا : 560180000000000952102389 IR

بانک تجارت

به نام دومین کنفرانس مدیریت صنعتی