این کنفرانس با تاکید بر دو بخش ویژه  معدن کشور و نیز موسسات و سازمانهای پولی می باشد ولی سایر بخش ها نیز مورد توجه خواهند بود.

محور 1:تعامل دانشگاه و صنعت و نقش رشته مدیریت صنعتی

-      کاربرد رشته مدیریت صنعتی در صنعت و خدمات

-      بررسی سرفصل های مدیریت صنعتی با نگرش کاربردی

-      نقش رشته مدیریت صنعتی در موسسات مالی وپولی

-      نقش رشته مدیریت صنعتی در کارویژ های مختلف بخش معدن

محور 2:کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی و تولید پایدار

-      مدیریت کیفیت فر اگیر و تعالی سازمانی

-      مدیریت بهره وری

-      توسعه پایدار و مباحث مدیریت زیست محیطی

محور 3:مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت و خدمات

-      مدیریت برنامه ریزی اطلاعات

-      بازمهندسی فرایند های کسب و کار

-      سیستم های اطلاعاتی مدیریت

-      مدیریت دانش سازمانی

محور4:تعاملات صنایع و نظام مدیریت زنجیره تامین

-      مدلسازی ریاضی زنجیره تامین

-      پارادایم های مدیریت زنجیره تامین

-      زنجیره تامین در صنایع کوچک و متوسط

-      زنجیره تامین دردوره پسا تحریم

محور 5:مدل سازی کارویژه های اصلی سازمان

-      مدل سازی ریاضی در مسایل بازریابی و بازرگانی

-      مدل سازی مسایل فناوری و تحقیق و توسعه

-      مدل سازی ریسک ها ی سازمانی

-      مدل سازی استراتژیهای سازمان در بخش های منابع انسانی و ساختاری

-      مدیریت  پروژه و استاندارد های آن

-      الگوریتم های تصمیم گیری  و مدل سازی آن در سازمان های دواتی و خصوصی

 


حامیان کنفرانس

 

کپی رایت

کلیه حقوق این سایت برای انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران محفوظ است

All rights reserved for IMconference Copyright 2016

 

آدرس محل برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت صنعتی 

مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران-

دانشگاه مازندران - گروه مدیریت صنعتی

تلفن : 01135302570

شماره حساب های کنفرانس

شماره حساب : 952102389

شماره کارت : 5859837000111316 

شبا : 560180000000000952102389 IR

بانک تجارت

به نام دومین کنفرانس مدیریت صنعتی