ضرورت برگزاری کنفرانس

هدف اصلی برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، بازآموزی و تسهیم دانش و تجارب متخصصان رشته مدیریت صنعتی شامل خبرگان صنعت و فرهیختگان دانشگاهی است. در این رویداد علمی علاوه بر تسهیم تجارب عملیاتی متخصصان صنعت اعم مدیران، مشاوران و کارشناسان، به معرفی تئوری ها و تکنیکهای نوین علوم تصمیم و تحقیق در عملیات توسط اساتید این رشته پرداخته می شود. گسترش دانش عمومی صنعت درباره این رشته و شناخت توانایی بالقوه آن در پاسخ به نیازهای صنایع مختلف و حل مسائل پیش روی صنعت به خصوص در صنایع بانکداری و معدن در دوران پس از تحریم از جمله دیگر اهداف این نشست خواهد بود. همچنین تمرکز بر آخرین دستاوردهای علمی و پیشرفتهای دانش مدیریت صنعتی، نحوه بکارگیری و توسعه آنها در عمل به منظور رفع نیازهای صنعت از اهداف اصلی این رویداد خواهد بود که با حضور اساتید، متخصصان و دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و سایر علاقه مندان محقق خواهد شد.


حامیان کنفرانس

 

کپی رایت

کلیه حقوق این سایت برای انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران محفوظ است

All rights reserved for IMconference Copyright 2016

 

آدرس محل برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت صنعتی 

مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران-

دانشگاه مازندران - گروه مدیریت صنعتی

تلفن : 01135302570

شماره حساب های کنفرانس

شماره حساب : 952102389

شماره کارت : 5859837000111316 

شبا : 560180000000000952102389 IR

بانک تجارت

به نام دومین کنفرانس مدیریت صنعتی