ساختار دومین کنفرانس مدیریت صنعتی

دبیر کنفرانس: دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر حسنعلی آقاجانی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

شورای سیاستگذاری:

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی


دکتر عادل آذر

 

دکتر احمد جعفرنژاد


دکتر مهرداد مدهوشی

 

دکتر لعیا الفت


دکتر حسنعلی آقاجانی


دکتر علی رجب زاده


دکتر محمد ولی پور خطیر


دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

 

 کمیته علمی کنفرانس:

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دکتر عادل آذر

دکتر مهرداد مدهوشی

دکتر احمد جعفر نژاد

دکتر لعیا الفت

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

دکتر محمد ولی پور خطیر

دکتر علی رجب زاده

دکتر محمدرضا صادقی مقدم

دکتر دهقان نیری

دکتر امير افسر

دکتر مهدی نصراللهی

دکتر علی مهرابی

دکتر علی شهریاری

دکتر محمدرضا مهرگان

دکتر علی محقر

دکتر ابولفضل کزازی

دکترحسین صفری

کمیته اجرایی:

حمیدرضا فلاح لاجیمی

میلاد هادی زاده

مجتبی احمدی

عابد اکبرزاده

مرضیه احمدی

خانم وارسته

رضا مظفری

زهرا اسدی پور

سارا مجیدی

 

حامیان کنفرانس

 

دكتر عبدالحميد صفائي قاديكلائي

دكتر عبدالحميد صفائي قاديكلائيدبیر کنفرانس

 دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانی دبیر علمی کنفرانس

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمیدبیر اجرایی کنفرانس

دکتر عادل آذر

دکتر عادل آذرشورای سیاست گذاری

دکتر احمد جعفرنژاد

دکتر احمد جعفرنژادشورای سیاست گذاری

دکتر لعیا الفت

دکتر لعیا الفتشورای سیاست گذاری

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی شورای سیاست گذاری

دکتر مهرداد مدهوشی

دکتر مهرداد مدهوشیشواری سیاست گذاری

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانیشواری سیاست گذاری

دکتر علی رجب زاده قطری

دکتر علی رجب زاده قطریشورای سیاست گذاری

دکتر محمد ولی پور خطیر

دکتر محمد ولی پور خطیرشواری سیاست گذاری

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی

دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمیشورای سیاست گذاری

کپی رایت

کلیه حقوق این سایت برای انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران محفوظ است

All rights reserved for IMconference Copyright 2016

 

آدرس محل برگزاری کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه دومین کنفرانس مدیریت صنعتی 

مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران-

دانشگاه مازندران - گروه مدیریت صنعتی

تلفن : 01135302570

شماره حساب های کنفرانس

شماره حساب : 952102389

شماره کارت : 5859837000111316 

شبا : 560180000000000952102389 IR

بانک تجارت

به نام دومین کنفرانس مدیریت صنعتی